Kröningsceremoni 2015


I samband med Söderköpings Gästabud 2015 gav Teater Sythercopie för femte året Kröningsceremonin från 1302. Ola Lönnqvist, som svarade för manus och regin. Medverkande sångare i år var S:t Anna Vocalensamble under ledning av Roger Eriksson.


I år gavs kröningen 2 gånger, både lördag och söndag och som vanligt i den kyrka där den verkligen ägde rum, S:t Laurentii kyrka.

Foto: Kent Käfling, 2014
Foto: Kent Käfling, 2014

Kröningsceremoni 2013


Med början av år 2011 har Teater Sythercopie tillsammans med S:t Laurentii kyrkokör gestaltat den kungliga kröning som utspelades i kyrkan i december månad 1302. Det var Birger Manusson, son till Magnus Ladulås, och Birgers hustru drottning Märta (Margareta) av Danmark, det svenska kungaparet, som kröntes samtidigt.

Hur det exakt gick till vet vi inte men utitfrån den information teaterföreningen erhöll 1981 (vid föreningens start då kröningen 1281 av Magnus mor Hellvig framfördes) har Ola Lönnqvist, manusförfattare och regissör, utformat ceremonin efter eget gottfinnande och låtit prominenta gäster delta.


År 2011 gavs det 2 föreställningar, men 2012,och 2013 enbart en sådan. Alla gånger för i stort sett fullsatt kyrka. 


Med hjälp av ett ganska fylligt program kan man som åskådare få lite historisk information och därefter berika sig ytterligare genom att läsa litteratur eller besöka internet.
Kröningsceremoni 2014


Under Söderköpings Gästabud lördag den 30/8 2014 gav Teater Sythercopie i samarbete med S:t Laurentii kyrkokör KRÖNINGSCEREMONIN år 1302.

Speltid: Klockan 13.00 i S:t Laurentii kyrka


Ceremonin har genomförts vilket var för fjärde året i rad och totalt den femte föreställningen. Kören var i år reducerad till en ensamble om 8 damer vilka gjorde mycket gott ifrån sig under ledning av Charlotte Svensson.

Själva manuset till kröningen hade utökats med en dialog mellan hertigarna Erik och Valdemar vilka, när man lämnade kyrkan, uttryckte sitt missnöje över sin bror kung Birger. Följderna av deras dåliga relation avspeglar sig bl a i "Håtunaleken" och "Nyköpings Gästabud".


Kyrkan såg nästan fullsatt ut, dvs de platser varifrån man, i den pelarförsedda kyrkan, kan se vad som händer var besatta, vilket innebär ca 200 personer. Stämningen under kröningen var som vanlight förtätad och publiken mycket engagerad.


Tack alla medverkande skådesepelare, kören, kyrkans personal. Ola Lönnqvist (manus och regi mm)