Affischer från de historiska produktionerna


Flera av de historiska produktionerna, speciellt de som getts under Söderköpings Gästabud från 2008, har producerats enbart  med information i Gästabudskatalogen. Särskild affisch saknas.