Tidigare produktioner

Teater Sythercopie började sin verksamhet på hösten 1980 men bildades som förening först under senhösten 1981. Så gott som varje år har vi gett teaterföreställningar. Från början var det pjäser som på något sätt behandlade Söderköpings historia. Senare blev det lustspel, barn- och familjeteater, nyårsrevyer och mer "dramatisk" teater.


Numera produceras sedan 1997 åter historiska pjäser och så ofta det är möjligt ger vi sommartid även barn- och familjeteater.