Mer information

Om du vill veta mer om våra aktuella produktioner så klicka här

 

Sökaren

Den 17 juni 2014 fick alla som enligt våra noteringar då  betalat årets (2014 års) medlemsavgift och för vilka vi hade tillgång till e-postadress fått ett mail med information om inloggning till den del av vår hemsida som kräver lösen.

 

Nu, den 21 feburari 2016, efter lång tid, har jag börjat uppdatera informationen.

Du som inte är medlem (avser situationen vid årsskiftet 2015/2016) kan inte använda dina gamla inloggningsuppgifter, de fungerar inte.

 

Du som blivit ny medlem eller som åter blivit medlem kommer snart att få dina inloggningsuppgifter dvs bara om jag har tillgång till din e-postadress.

 

Skulle du inte få informationen kontakta då mig Ola Lönnqvist så att jag kan undersöka varför du inte fått inloggningsuppgifterna.