UPPDRAG NAMN PERIOD
Ordförande Barbro Alvebo 2020
Vice ordförande -  
Kassör Nathalie Osju 2020-2021
Sekreterare Rullande inom styrelsen  
Ledamot Ann Flyckt

2020-2021

Ledamot Carola Fogelgren 2019-2020
Ledamot Denice Frid 2020-2021
     
Suppleant Frida T A 2020
Suppleant Daniel Ankarsten

2020

Revisor  Louise Djenfer 2020
Revisor Margareta Jovanovic 2020
Revisorssuppleant Peter Drexel 2020
Revisorssuppleant CG Pettersson 2020
Valberedning Ingrid Ögren 2020
Valberedning Katarina Lönnqvist 2020

Kontakt kan du få genom kontaktsidan.