Mer information

Om du vill veta mer om våra aktuella produktioner så klicka här

 

Sökaren

UPPDRAG NAMN PERIOD
Ordförande

Nina Kaakinen Andersson

2019
Vice ordförande Barbro Alvebo Littorin 2018-2019
Kassör Carl Gustav Pettersson 2018-2019
Sekreterare Frida Törnell Andersson 2019
Ledamot Ann Flyckt

2019-2020

Ledamot Carola Fogelgren 2019-2020
Ledamot Nathalie Osju 2018-2019
     
Suppleant Sofia Jacobsson 2019
Suppleant Daniel Ankarsten

2019

Revisor  Louise Djenfer 2019
Revisor Margareta Jovanovic 2019
Revisorssuppleant Peter Drexel 2019
Revisorssuppleant Azra Djukic 2019
Valberedning Ingrid Ögren 2019
Valberedning Katarina Lönnqvist 2019

Kontakt kan du få genom kontaktsidan.