Mer information

Om du vill veta mer om våra aktuella produktioner så klicka här

 

Sökaren

UPPDRAG NAMN PERIOD
 Ordförande  Utses inom styrelsen  2017-2018
 Vice ordförande  Peter Drexel  2016-2017
 Kassör  Carl Gustav Pettersson  2016-2017
 Sekreterare  Britt Inger Sannerud  2017-2018
 Ledamot  Ann Flyckt

 2017-2018

Ledamot  Carola Fogelgren 2017-2018
 Ledamot  Margareta Jovanovic  2016-2017
 Ledamot  Ingrid Ögren  2017-2018
Antalet ledamöter i styrelsen skall vara 7 inkl ordföranden, dvs en av ledamöterna ovan skall under verskamhetsåret 2017 utses till ordförande    
 Suppleant  Barbro Alvebo  2017
Suppleant Lena Larsson

2017-2018, har avgått i

början av 2017

 Revisor (sk)  Stig Graméus 2017
 Revisor  Ewa Zander 2017
 Revisorssuppleant  Robin Karlsson 2017
 Revisorssuppleant  Margareta Jacobsson 2017
 Valberedning (sk)  Utses av styrelsen  2017
 Valberedning  Utses av styrelsen  2017

Kontakt kan du få genom kontaktsidan.