I samband med Söderköpings Gästabud 2015 gav Teater Sythercopie för femte året Kröningsceremonin från 1302. Ola Lönnqvist, som svarade för manus och regin. Medverkande sångare i år var S:t Anna Vocalensamble under ledning av Roger Eriksson. Alla roller var satta i första hand med tidigare medverkande men även med några ny ansikten. I år gavs kröningen 2 gånger, lördag och söndag kl 13.00 och som vanligt i den kyrka där den verkligen ägde rum, S:t Laurentii kyrka.

Foto: Kent Käfling, 2014