Mer information

Om du vill veta mer om våra aktuella produktioner så klicka här

 

Sökaren

UPPDRAG NAMN PERIOD
 Ordförande  Ingrid Ögren  2016
 Vice ordförande  Peter Drexel  2016-2017
 Kassör  Carl Gustav Pettersson  2016-2017
 Sekreterare  Britt Inger Sannerud  2015-2016
 Ledamot  Ann Flyckt  2015-2016
Ledamot  Carola Fogelgren 2015-2016
 Ledamot  Margareta Jovanovic  2016-2017
 Suppleant  Daniella Karlsson  2016
 Suppleant  Lars Fredman  2016
 Revisor (sk)  Lars Druid 2016
 Revisor  Margareta Jacobsson 2016
 Revisorssuppleant  Ewa Zander 2016
 Revisorssuppleant  Stig Graméus 2016
 Valberedning (sk)  Katarina Lönnqvist  2016
 Valberedning  Tomas Sannerud  2016

Kontakt kan du få genom kontaktsidan.